Posted in "I to jest mój kraj"

“w mieście Łodzi…

…nawet bieganie psom szkodzi” – rzekł onegdaj M.(istrz) Koterski

Continue Reading...